PL

POMPY CIEPŁA
SYSTEM GRZEWCZY Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Pompa ciepła to alternatywa do ogrzewania paliwami kopalnymi. Już 31,4% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytku w roku 2015 było ogrzewanych pompami ciepła.

W przypadku nowo powstających budynków, pompa ciepła zajmuje 2 miejsce wśród stosowanych systemów ogrzewania. Tendencja rośnie. W kategorii wpływu na środowisko naturalne oraz wydajność energetycznej, pompy ciepła nie mają w zasadzie konkurencji. Dodatkowa zaleta: Praca tych urządzeń jest wolna od emisji i są one bardzo niezawodne.

W przypadku konwencjonalnych systemów grzewczych, ciepło jest wytwarzane w wyniku spalania paliw kopalnych takich jak olej lub gaz. Pompa ciepła funkcjonuje zupełnie inaczej. Jest ona napędzana energią elektryczną i wykorzystuje naturalne ciepło powietrza, ziemi lub wód gruntowych. 

W zależności od wykorzystywanego źródła ciepła, wyróżnia się pompy powietrze-woda, grunt-woda oraz woda-woda.

Bez względu na porę roku - pompa ciepła przyciąga przyjazny dla środowiska klimat dobrego samopoczucia w Twoim domu.
Bez względu na porę roku - pompa ciepła przyciąga przyjazny dla środowiska klimat dobrego samopoczucia w Twoim domu.
 • Zalety

  • Bardzo wysoki stosunek pomiędzy zużytą i uzyskaną energią.
  • Niskie koszty poprzez wykorzystanie bezpłatnej energii naturalnej oraz specjalnych taryf prądowych.
  • Czyste źródło energii - możliwość wyeliminowania komina.
  • Odwracalne pompy ciepła pozwalają na nieznaczne chłodzenie budynku. 
  • Technologia ta przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych.
  • Technologia przyjazna dla środowiska naturalnego.
  • Energia elektryczna jest w coraz większym stopniu odzyskiwana. To samo dotyczy pompy ciepła.
  • Szczególnie wysoka skuteczność w przypadku ogrzewania powierzchniowego (ogrzewanie podłogowe i ścienne).
 • Wady

  • Instalacja jest zależna od warunków terenowych (np. jakość wody gruntowej lub typ terenu).
  • Początkowo wysokie koszty (lecz niezwykły potencjał do oszczędzania).
  • W przypadku pomp ciepła powietrze-woda, wentylator powodować może uciążliwy hałas oraz wychłodzenie terenu.

CIEPŁO
Z POWIETRZA, ZIEMI I WODY

Niezależnie od wybranego źródła ciepła, zasada działania systemu jest taka sama.

Pompy ciepła są zasilane środkiem chłodniczym, osiągającym temperaturę od -5°C do -10°C. Ciepło z naturalnego źródła powoduje ogrzewanie środka chłodniczego i jego parowanie. Gazowy środek chłodniczy jest następnie sprężany w kompresorze. Powoduje to wzrost temperatury do około 70°C. Skraplacz powoduje odebranie ciepła w celu przekazania go do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Środek chłodniczy schładza się i ponownie przechodzi do stanu ciekłego. Ciśnienie jest zmniejszane, przez co temperatura spada do -5°C lub -10°C. Cykl rozpoczyna się od początku.

Pompy ciepła to nowe urządzenia wykorzystujące znane od dawna zjawisko. Jest ono stosowane we wszystkich typowych i dostępnych w handlu lodówkach.

Jak działają pompy ciepła.

RÓŻNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
RÓŻNE ZALETY POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW

Ogrzewanie jest zawsze ekologiczne i tanie. Dotyczy to pompy ciepła powietrze-woda, grunt-woda lub też woda-woda.

Pompy ciepła powietrze-woda wykorzystują ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym i powodują niskie koszty zużycia energii. Są także bardzo łatwe w remoncie. System funkcjonować będzie także przy bardzo niskich temperaturach sięgających -15 °C. Pompy ciepła grunt-woda pobierają ciepło z gruntu. Ziemia jest niezawodnym źródłem ciepła, ponieważ temperatura gruntu od głębokości 10 metrów, przez cały rok leży na poziomie od 9°C do 11°C. Dzięki temu, gruntowe pompy ciepła są bardzo wydajne także zimą. Pompy ciepła woda-woda wykorzystują jako źródło ciepła wody gruntowe, które są idealnym zasobnikiem ciepła. Temperatura powietrza i promieniowanie cieplne powodują zmianę temperatury wód gruntowych o jeden stopień. Średnia temperatura pozostaje więc stała przez cały rok. Wodne pompy ciepła osiągają najwyższą skuteczność wśród wszystkich pomp ciepła.

Wszystkie pompy ciepła posiadają jedną, wspólną zaletę: Nie powodują emisji CO². Urządzenia te do wytwarzania ciepła nie potrzebują bowiem spalania. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska naturalnego, lecz także pozwala na wyeliminowanie komina.

Moderner Neubau von außen

KOSZTY PORÓWNANIE

Jednorazowe podłączenie źródła ciepła powoduje początkowo wysokiej koszty inwestycji. Długofalowo, pompa ciepła jest źródłem minimalnych kosztów eksploatacyjnych.

Dużą część kosztów eksploatacji stanowi zużycie energii elektrycznej. Niektórzy dostawcy energii elektrycznej oferują jednakże specjalne, tańsze taryfy do zasilania pomp ciepła. Wybór taryfy ekologicznego dostawcy energii elektrycznej oznacza, że do ogrzewania wykorzystywany jest energia całkowicie neutralna pod względem emisji CO2. Własna instalacja fotowoltaiczna pozwala na wytworzenie części potrzebnej energii elektrycznej we własnym zakresie.

Od kwietnia 2015, Ministerstwo Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA) przewiduje dodatkowe środki na wsparcie ogrzewania regeneracyjnego. Dotacja BAFA może być także uzyskana na ulepszenie aktualnie wykorzystywanego systemu.

BUDYNKI I SYSTEMY
ZWRÓĆ UWAGĘ

Każde źródło ciepła musi zostać najpierw uzyskane i podłączone. Wymagany nakład pracy jest różny dla różnych źródeł energii.

W przypadku pompy ciepła powietrze-woda, podłączenie źródła ciepła jest bardzo łatwe: Powietrze otacza nas wszędzie, dlatego pompa ciepła może zostać ustawiona obok domu, w piwnicy lub w magazynie. Instalacja systemu nie wymaga uzyskania żadnego specjalnego pozwolenia. Konieczne jest jedynie spełnienie przepisów budowlanych dotyczących ochrony przed hałasem. Najczęściej nie jest to problem, ponieważ większość pomp ciepła konstrukcyjnie jest przystosowana do wytwarzania jak najniższego poziomu hałasu. Powietrzne pompy ciepła nie osiągają jednakże takiej sprawności jak inne rodzaje pomp ciepła. 

Także w przypadku pomp ciepła grunt-woda, konieczne jest uwzględnienie pewnych czynników. W zależności od rodzaju gruntu, podłączenie gruntowej pompy ciepła wiąże się z koniecznością wykonania mniej lub bardziej pracochłonnych robót ziemnych. W przypadku kolektorów gruntowych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciepła. Ułożenie kolektorów pionowych oznacza konieczność uzyskania pozwolenia odpowiedniego urzędu. 

Podjąłeś już decyzję o zastosowaniu pompy ciepła woda-woda? Potrzebujesz pozwolenia odpowiedniego urzędu w celu wykopania studni. Jakoś i ilość wody musi spełniać określone wymagania, dlatego też ważne jest wykonanie odwiertu próbnego. Rozmowa ze specjalistą pozwoli na ustalenie jaka pompa ciepła jest najlepiej przystosowana do danego budynku.

Odkryj
nasze pompy ciepła

Energia odnawialna jest ostatnimi czasy bardzo popularna. Pompy ciepła pozwalają na ogrzewanie domu z zastosowaniem ekologicznych źródeł energii, takich jak powietrze, woda lub ciepło gruntu.

Dowiedz się więcej