PL

Academy of Art and Design

Enschede, Holandia

Licząca około 3.000 studentów i 850 pracowników Academy of art and design (ArtEZ) to największa uczelnia artystyczna w Holandii. W kwietniu 2013 r. ArtEZ wprowadziła się do nowej „kwatery głównej“ w Enschede. W kompleksie budynków po dawnej manufakturze włókienniczej SA Twentsche Textile Society „Teten“ z roku 1915 powstało nowe, stałe miejsce dla sztuki, mediów i designu. Ważnym elementem renowacji i przebudowy zabytkowego budynku poprzemysłowego było kilka urządzeń wentylacyjnych firmy WOLF z Mainburga, które dostarczono zgodnie z wymogiem klienta jako w pełni działające, zmontowane i gotowe do podłączenia centrale klimatyzacyjne. Centrale firmy WOLF dbają teraz o optymalny klimat w pomieszczeniach Akademii.

Instalacje WOLF, zamontowane na w pełni ocynkowanych, spawanych ramach nośnych, są wyposażone w wbudowany regulator, wysoce wydajny system rekuperacji ciepła (klasa WRG H1 zgodnie z EN 13053) i wentylatory EC (klasa P1 według EN 13053) oraz zintegrowane urządzenie chłodzące, z pełnym okablowaniem fabrycznym. Dwuobwodowy zestaw półhermetycznych kompresorów tłokowych również zmontowano fabrycznie w jedną jednostkę, skontrolowano ciśnieniowo, wytworzono próżnię i napełniono chłodziwem R407C. Aby zainstalować i uruchomić instalację na placu budowy potrzebne było tylko przyłącze powietrza, podłączenie zasilania oraz pozostałych przewodów zasilających.

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Riverside

    Centrum handlowe w Wiedniu zapewnia odpowiedni komfort dzięki klimatyzacji i wentylacji firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej

  • Dom studencki

    Budynek mieszkalny jest zasilany z kogeneratora firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej