PL

Dom studencki
uniwersytetu w Düsseldorfie

Düsseldorf, Niemcy

Na pierwszy rzut oka dom studencki przy Strümpelstraße jest zwyczajnym akademikiem. Ale gdy przyjrzymy się bliżej wyposażenie domu studenckiego Uniwersytetu im. Heinricha Heine w Düsseldorfie stanowi kreatywne rozwiązanie problemu zgrania w czasie podaży i popytu w przypadku energii odnawialnych. A wszystko to dzięki zasobnikowi ciepła utajonego. Łącznie 496 termobaterii H;M (cylindry z octanem sodu) służy jako medium zasobnikowe i może magazynować utajonych 4000 kWh plus dodatkowo 2000 kWh. Zasobnik ciepła utajonego jest zasilany przez ciepło odpadowe z zainstalowanego kogeneratora. Instalację o 140 kW mocy elektrycznej i 210 mocy grzewczej, która zaopatruje w ciepło 400 apartamentów studenckich, dostarczyła należąca do grupy WOLF firma Kuntschar und Schlüter. Jest to pilotowe i jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie tego typu w Niemczech.

WOLF Referenz Wohnanlage Studentenwerk Uni Düsseldorf

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Maritim Hotel

    Energia cieplna i elektryczna z wykorzystaniem kogeneratorów spółki córki firmy Wolf - Kuntschar + Schlüter.

    Dowiedz się więcej

  • Zakładu energetyczne w Mainburgu

    Komunalne zakłady energetyczne w Mainburgu korzystają od czasu generalnego remontu z nowoczesnego kogeneratora firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej