PL

Maritim Hotel
przy lotnisku w Düsseldorfie

Düsseldorf, Niemcy

Działająca na całym świecie sieć niemieckich hoteli Maritim stawia w swoich zlokalizowanych w Niemczech 37 obiektach konsekwentnie na kogenerację. Odpowiedzialność za wybudowanie i eksploatację instalacji kogeneracyjnych przejęła firma Favis GmbH. Ostatnio ten dostawca usług energetycznych z Essen uruchomił w hotelu Maritim na lotnisku w Düsseldorfie kogenerator grzewczy. Zdecydowano się na moduł GTK 240 spółki zależnej firmy WOLF - Kuntschar + Schlüter o mocy elektrycznej 237 kW i grzewczej 372 kW. Kogenerator uzyskuje sprawność elektryczną na poziomie 35,4% i wykorzystuje zastosowany gaz ziemny w 91%; dodatkowy wymiennik ciepła dostarcza 54 kW mocy grzewczej i zwiększa ogólną sprawność – w odniesieniu do wartości opałowej – do prawie 99%.

W połączeniu ze zbiornikiem buforowym o pojemności 7.500 l kogenerator(BHKW) jest użytkowany w skali roku przez 7.000 godzin. W tym czasie wytwarzane jest prawie 3 mln kWh/rok ciepła, co odpowiada mniej więcej połowie energii cieplnej potrzebnej w hotelu oraz 1,6 mln kWh/rok prądu, z których tylko dwa do trzech procent trafia do sieci publicznej. Stopa pokrycia zapotrzebowania elektrycznego obiektu przez kogenerator wynosi prawie 30%.

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Hotel zamkowy Lerbach

    Ekologiczne ciepło i prąd z kogeneratora firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej

  • Kompleks budynków Viertel Zwei

    W tych niezwykle nowoczesnych budynkach zamontowano wysoce wydajny system klimatyzacyjny firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej