PL

Komunalne zakłady energetycznew Mainburgu

Mainburg, Niemcy

W latach 2000 do 2002 oczyszczalnia ścieków miasta Mainburg została poddana generalnemu remontowi. W jej ramach zastąpiono pochodzący z roku 1967 kocioł grzewczy, który służył do ogrzewania komory fermentacyjnej i budynku zakładowego, nowoczesnym kogeneratorem firmy WOLF, a gaz gnilny, który dotychczas był spalany w kotle grzewczym, zaczął być wykorzystywany do napędzania kogeneratora. Gotowy do podłączenia, zamontowany w kontenerze kogenerator z silnikiem napędowym firmy MAN daje 52 kW mocy elektrycznej i 80 kW termicznej.

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Centrum Volvo

    Energię elektryczną i ciepło do salonu samochodowego dostarcza kogenerator firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej

  • Rainbow Park

    Od czasu modernizacji o odpowiedni klimat dba tutaj m.in. kogenerator firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej