PL

NIEMIECKA KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO DFS
Centrum DFS Monachium, Niemcy

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH to prywatnie zorganizowane przedsiębiorstwo państwowe, zatrudniające 6.000 pracowników.
Pracownicy ci codziennie kontrolują do 10.000 ruchów lotniczych w niemieckiej przestrzeni powietrznej, co daje w ciągu roku w przybliżeniu trzy miliony operacji. Niemcy są tym samym krajem o największym natężeniu ruchu lotniczego w Europie. Centra niemieckiej kontroli ruchu lotniczego są wyposażone w wysoce wyspecjalizowany sprzęt, dlatego zużycie energii elektrycznej jest tam ponadprzeciętnie wysokie. Podczas budowy centrum w Monachium inwestorowi, architektom i projektantom instalacji udało się obniżyć energochłonność o około 30 procent poniżej wartości wymaganej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem o oszczędności energii oraz 15 procent poniżej zaostrzonych wymogów niemieckiej ustawy o cieple z energii odnawialnych(EEWärmeG). W ramach wysoce efektywnej techniki klimatyzacyjnej budynku zamontowano centrale klimatyzacyjne firmy Wolf.

W ramach budowy centrum ze stanowiskami pracy dla 120 kontrolerów ruchu lotniczego firma Wolf zamontowała bardzo nowoczesny system klimatyzacyjny z 20 centralami klimatyzacyjnymi oraz czterema urządzeniami powietrza zewnętrznego, sześcioma urządzeniami powietrza zewnętrznego i przelotowego w formie pełnych instalacji klimatyzacyjnych z nawilżaniem powietrza nawiewanego, pośrednim, adiabatycznym chłodzeniem wyparnym, rekuperacją zimna i ciepła z osuszania ze zintegrowanym z systemem KVS wtórnym dochładzaniem i dogrzewaniem. Centralnym elementem koncepcji energetycznej są urządzenia recyrkulacyjne i klimatyzatory firmy WOLF, wyposażone w wysoce wydajny, obwodowy, systemem rekuperacji ciepła i zimna firmy SEW z Kempen. Specyfika: wyeliminowano konieczność odrębnej konstrukcji na potrzeby schładzania nagrzanego chłodziwa, ponieważ jednostki za to odpowiedzialne wykonano w formie central wentylacyjnych.

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Elektrownie dieslowskie

    Firma Wolf podejmuje się najtrudniejszych wyzwań i dba o optymalny klimat w pomieszczeniach elektrowni dieslowskiej na Martynice.

    Dowiedz się więcej

  • Stadion narodowy w Warszawie

    System klimatyzacyjny firmy Wolf z centralami z serii KG-Top dba o dobrą atmosferę na stadionie.

    Dowiedz się więcej