PL

Szpital Landesklinikum Amstetten

Amstetten, Austria

Szpital Landesklinikum Amstetten ma wieloletnie tradycje. Od ponad 100 lat w Amstetten pacjenci otrzymują pomoc medyczną i opiekę. Sygnał do rozpoczęcia budowy obiektu dano już w 1902 r. Obecnie w klinice zatrudnionych jest 1.060 pracowników, którzy na 8 oddziałach i w 4 instytutach zapewniają opiekę rocznie 23.000 pacjentom leczonym stacjonarnie i 206.000 leczonym ambulatoryjnie. Szpital Landesklinikum Amstetten dysponuje 344 łóżkami. W roku 2012 przeprowadzono kompleksową modernizację lecznicy. Skupiono się przy tym z jednej strony na wzroście wydajności energetycznej, a z drugiej strony na możliwie najlepszym samopoczuciu pacjentów, personelu medycznego i osób odwiedzających. W salach dla pacjentów miała powstać „domowa atmosfera”.

W przypadku wszystkich instalacji technicznych - zwłaszcza wentylacji i klimatyzacji - bardzo rygorystycznie przestrzegano wymogów higienicznych. Dlatego zdecydowano się na zastosowanie w sprawdzonej w warunkach szpitalnych serii urządzeń KG TOP Hygiene firmy WOLF. W ramach jednostek rekuperacji ciepła zastosowano przede wszystkim wysokowydajne systemy z obwodami hybrydowymi ze stabilnym chłodzeniem, w przypadku których uzyskiwany jest stopień rekuperacji ciepła aż do 80% przy pełnej separacji powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Lotnisko Domodedovo

    Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne firmy Wolf na największym rosyjskim lotnisku. 50 nowoczesnych central klimatyzacyjnych dba o zrównoważony klimat pomieszczań

    Dowiedz się więcej

  • Hotel zamkowy Lerbach

    Ekologiczne ciepło i prąd z kogeneratora firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej