PL

Werner & Mertz GmbH

Moguncja, Niemcy

Od 2010 r. siedziba zarządu głównego Werner & Mertz jest charakterystycznym punktem orientacyjnym przy alei Rheinallee w Moguncji. Budynek z rzucającymi się w oczy wirnikami wiatrowymi na dachu spełnia najwyższe międzynarodowe wymagania dla zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. W roku 2012 firma Werner & Mertz otrzymała „LEED Platinum“ - najbardziej wymagający certyfikat dla zrównoważonego budynku. Tym samym ten nowy obiekt jest jedynym budynkiem przemysłowym w Niemczech z tą najwyższą klasą certyfikacji. Firma WOLF jest nieodzownym elementem „najbardziej zrównoważonego budynku 2012“. Najnowocześniejsze wyposażenie techniczne dba o to, żeby liczący 6.000 m² biurowiec produkował więcej energii niż zużywa. Swój wkład w to, że obiekt stał się budynkiem z dodatnim bilansem energetycznym, mają dwie centrale klimatyzacyjne KG-Top 320 i 96 firmy WOLF.

Zamontowana na dachu budynku instalacja klimatyzacyjna (wraz z systemem rekuperacji ciepła z krzyżowo-płytowym wymiennikiem ciepła KGX-D) o nominalnym przepływie powietrza nawiewanego 22.000 m³/h zapewnia we wszystkich obszary budynku w zależności od obciążenia chłodniczego 0,7- do 1,2-krotną wymianę powietrza zewnętrznego (około 30 m³/h powietrza zewnętrznego na osobę). Powietrze nawiewane jest doprowadzane do pomieszczeń przez szczeliny w suficie. W cieplejszych porach roku za wychłodzenie w ciągu nocy z wykorzystaniem chłodnego powietrza zewnętrznego dba instalacja wentylacyjna.

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Centrum Volvo

    Energię elektryczną i ciepło do salonu samochodowego dostarcza kogenerator firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej

  • Europlaza Wiedeń

    O idealny klimat w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych dba 13 centrali klimatyzacyjnych KG-Top firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej