PL

Prawie bez strat
Systemy odzysku ciepła

Efektywne wykorzystanie techniczne i ekonomiczne występującego już ciepła, wilgoci oraz zimna jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnie obliczanych i w razie potrzeby dostosowywanych systemów odzysku energii. Powoduje to trwałe wykorzystanie energii pierwotnej oraz pozytywnie wpływa na amortyzację instalacji. Można znacznie ograniczyć wymaganą do zainstalowania wydajność i zmniejszyć koszty inwestycji oraz eksploatacji. W wielu krajowych i międzynarodowych normach oraz przepisach stosowanie systemów odzysku energii jest obowiązkowe i musi zostać udokumentowane!