PL

Elektrownie dieslowskie

Martynika

Firma WOLF podejmuje się najtrudniejszych projektów. Jednym z nich była wentylacja hali maszynowych elektrowni dieslowskiej - zwłaszcza że miejsce montażu znajdowało się na karaibskim wybrzeżu, w obszarze nawiedzanym przez orkany. Zamontowane na zewnątrz urządzenia wentylacyjne trzeba było dlatego połączyć z budynkiem w sposób odporny na trzęsienia ziemi i tak, by mogły sprostać naporowi wiatru o prędkości do 250 km/h. Jednym z największych wyzwań było połączenie ustawionych pionowo urządzeń o wysokości do 15 metrów z konstrukcją budynku za pomocą tylko 4 punktów montażowych. W tym celu na zewnątrz ustawiono specjalną konstrukcję nośną, którą dobrano już w fazie projektowej do urządzeń i statyki hali. Dodatkowo w miejscu, w którym znajduje się elektrownia, panuje silnie korozyjna atmosfera, a powietrze zewnętrzne jest silnie zabrudzone.

Wydajność energetyczna instalacji wentylacyjnej ma bezpośredni wpływ na uzysk prądu w elektrowni. Im mniejsze zapotrzebowanie na energię instalacji, tym więcej prądu można sprzedać. Operator elektrowni wymagał dlatego, żeby zastosowane napędy wentylatorów były przystosowane do 8.700 godzin pracy rocznie i spełniały najwyższe wymagania względem wydajności. Łącznie 144 urządzeń powietrza nawiewanego i wywiewanego firmy WOLF z natężeniem przepływu 106.000 m³/h każde zapewnia w halach maszynowych elektrowni temperaturę powietrza w wysokości maksymalnie 45ºC (okresowo 50ºC).

Inne udane realizacje podobnego typu

  • Kreml Moskwa

    Liczne centrale klimatyzacyjne firmy Wolf dbają o ciągłą wymianę powietrza w 800 pomieszczeniach.

    Dowiedz się więcej

  • Centra logistyczne

    Jeden z największych międzynarodowych internetowych domów sprzedaży wysyłkowej wykorzystał przy renowacji swoich czterech lokalizacji technikę klimatyzacyjną firmy Wolf.

    Dowiedz się więcej