PL

CERTYFIKOWANY I BEZPIECZNY
DBAMY O JAKOŚĆ

Firma WOLF konsekwentnie przestrzega wszystkich wymogów, przepisów, wytycznych prawnych z zakresu konstrukcji, energii i higieny oraz prowadzi ich dokumentację. Rygorystyczne przestrzeganie norm w odniesieniu do różnych wytycznych jakości to podstawa kwalifikowanego projektowania instalacji oraz wydajnej eksploatacji. Aby już wcześniej zapewnić zgodność z przyszłymi normami, angażujemy się w działalność gremiów specjalistycznych, organizacji zapewnienia jakości, stowarzyszeń i instytucji. W ten sposób dostosowujemy się do rosnącej świadomości zasad higieny i energii wśród projektantów, inwestorów oraz użytkowników, a także udzielamy odpowiedzi na wybiegające w przyszłość zagadnienia takie jak na przykład konstrukcja zgodna z zasadami oszczędzania energii („Green Building”), „Sick Building Syndrome” (SBS) oraz profesjonalizacja całego zarządzania kosztami budynku („Lifecycle-Costs”).

Najważniejsze zaświadczenia
dotyczące naszych klimatyzatorów

WOLF TÜV Zertifitkat

Higiena
w pełnym zakresie

certyfikat TÜV na podstawie DIN 1946 część 4, VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3. Urządzenia WOLF spełniają wymogi higieniczne tych norm i dzięki temu mają dopuszczenie również do zastosowań na salach operacyjnych.

EUROVENT
Certyfikat

Poniższe produkty WOLF mają certyfikat EUROVENT: CRL, CKL i AHU-TE.

RLT
Stowarzyszenie producentów

Stowarzyszenie RLT określa na podstawie normy EN 13053 A1 2010 klasy efektywności energetycznej i etykiety. Firma WOLF spełnia wszystkie wymagania na podstawie „RLT-TÜV-01” i jest uprawniona do stosowania znaku kontrolnego klasy efektywności energetycznej A+, A i B.

WOLF CE

CE
Znak

Znakiem CE firma WOLF potwierdza zgodność urządzeń na podstawie rozporządzenia UE 765/2008 oraz jest uprawniona do dystrybucji urządzeń na rynkach Unii Europejskiej.

WOLF ATEX

Wytyczne ATEX
dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

Certyfikat ATEX wydany przez TÜV potwierdza, że firma WOLF przestrzega dyrektyw dla urządzeń i systemów ochronnych w zakresie zastosowania zgodnego z przeznaczeniem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 94/9/WE. Również specjalnie dla Federacji Rosyjskiej.

WOLF Richtlinie 2014

Dyrektywa 2004/108/WE
Unikanie zakłóceń elektromagnetycznych

Urządzenia WOLF są zgodne z dyrektywą 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej produktów elektrycznych i elektronicznych (EMC).

WOLF EAC

Certyfikat importu
dla Federacji Rosyjskiej.

Certyfikat EAC (Eurasian Conformity) potwierdza, że urządzenia WOLF są zgodne z wymaganiami i normami Federacji Rosyjskiej oraz są dopuszczone do dystrybucji na rynkach Federacji Rosyjskiej.

WOLF VDE

Sprawdzono w zakresie wysokiego napięcia VDE
wg VDE 0700

ISO 9001

ISO 9001
Certyfikat

Produkcja firmy WOLF odbywa się z zachowaniem rygorystycznego systemu zapewnienia jakości, co umożliwia spełnienie nie tylko wymagań dotyczących produktu, lecz także wytycznych procesu zarządzania jakością, którego celem jest dostosowanie całej organizacji do wymagań klientów. Produkty WOLF i procesy podlegają cały czas działaniom związanym z zarządzaniem usprawnieniami.

Do pobrania: